FAQs Complain Problems

वडा नं. १५ को कार्यालय, एकम्बा

 वडा अध्यक्ष : जय नारायण चौधरी 

           फोन नं : ९८२४३८७५४३ 

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : सारो कुमारी चौधरी 

           फोन नं. : ९८२७०८००४३

  • दलित महिला सदस्य: भुतिन देवी रिषिदेव मुसहर 

           फोन नं. : 

  • सदस्य: लालु चौधरी

           फोन नं : ९८१०५२०२४३ 

  • सदस्य: अभिषेक चौधरी    

           फोन नं : ९८१३१९८२२९ 

वडा सचिव 

खड्ग बहादुर तामांग 

    फोन नं : ९८५२०८०६११ 

सब इन्जिनियर 

मिलन लोहार 

    फोन नं : ९८४२११९७३६

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

सुर्य नारायण चौधरी 

   फोन नं : ९८०५३०८३८२ 

बिधुत सहायक 

सागर चौधरी 

फोन नं : ९८१५३०९७६२

कार्यालय सहयोगी 

नरेश चौधरी

    फोन नं : ९८१७३६९०८५

इमेल : itahari.ward15@gmail.com

Undefined
Population: 
२६७१
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0