FAQs Complain Problems

वडा नं. १५ को कार्यालय, एकम्बा

 वडा अध्यक्ष : जय नारायण चौधरी 

           फोन नं : ९८२४३८७५४३ 

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : सारो कुमारी चौधरी 

           फोन नं. : ९८२७०८००४३

  • दलित महिला सदस्य: भुतिन देवी रिषिदेव मुसहर 

           फोन नं. : 

  • सदस्य: लालु चौधरी

           फोन नं : ९८१०५२०२४३ 

  • सदस्य: अभिषेक चौधरी    

           फोन नं : ९८१३१९८२२९ 

वडा सचिव 

दिनेश कुमार कार्की 

    फोन नं : ९८५२०८०६११ 

सब इन्जिनियर 

दिपक कुमार मण्डल

    फोन नं : ९८६२०६२६८७

अमिन 

सत्य नारायण मण्डल (१५/१६)

  फोन नं : ९८१६७४५१६५ 

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

गयाराम चौधरी 

   फोन नं : ९८१६३९५२१२ 

कार्यालय सहयोगी 

नरेश चौधरी

    फोन नं : ९८१७३६९०८५

इमेल : itahari.ward15@gmail.com

Undefined
Population: 
२६७१
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0