समाचार

इटहरी उपमहानगरपालिकाको अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा मिति २०७८/०४/१२ देखि २०७८/०४/१८ गतेसम्म बन्द रहने सम्बन्धि सूचना

कोभिड १९ रोग विरुद्धको भेरोसिल खोपको पहिलो डाेज लगाउने सम्बन्धि सुचना

इटहरी उप-महानगरपालिकाको अन्तरिक आय संकलन ठेक्का अबहान्को सुचना!!!

Pages