FAQs Complain Problems

वडा नं. १४ को कार्यालय, ढाेकापुल

 वडा अध्यक्ष : रमेश प्रसाद चौधरी 

           फोन नं : ९८४२१४७६३०

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : रुकमणी देवी चौधरी 

           फोन नं. : ९८११३७६७२७ 

  • दलित महिला सदस्य: डोमनी देवी पासवान

           फोन नं. : ९८१०४७३७८१ 

  • सदस्य: उसमान मिया 

           फोन नं : ९८०७३००२९४ 

  • सदस्य: जमिला मियानी     

           फोन नं : ९८४२०६५५५३ 

वडा सचिव 

   लोकेन्द्र प्रसाद घिमिरे

    फोन नं : ९८६८६८६९६८

सहायक

  सुरेश भरारी थारु

    फोन नं : ९८४२१५०२५०

असिस्टेन्ट सब  इन्जिनियर 

बिबेक चौधरी 

    फोन नं : 

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

क्रान्ति चौधरी 

  फोन नं : ९८०४३४८२३३

मुखिया 

क्रान्ति चौधरी 

फोन नं : ९८०४३४८२३३

अमिन 

मनोज घिमिरे 

फोन नं : ९८६२०६२१७२

कार्यालय सहयोगी 

लक्ष्मी कुमारी चौधरी 

  फोन नं : ९८०४३०५४९० 

इमेल : itahari.ward14@gmail.com

Undefined
Population: 
४९६४
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0