FAQs Complain Problems

वडा नं. १४ को कार्यालय, ढाेकापुल

 वडा अध्यक्ष : रमेश प्रसाद चौधरी 

           फोन नं : ९८४२१४७६३०

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : रुकमणी देवी चौधरी 

           फोन नं. : ९८११३७६७२७ 

  • दलित महिला सदस्य: डोमनी देवी पासवान

           फोन नं. : ९८१०४७३७८१ 

  • सदस्य: उसमान मिया 

           फोन नं : ९८०७३००२९४ 

  • सदस्य: जमिला मियानी     

           फोन नं : ९८४२०६५५५३ 

वडा सचिव 

   लोकेन्द्र प्रसाद घिमिरे

    फोन नं : ९८६८६८६९६८

असिस्टेन्ट सब  इन्जिनियर 

सन्जय शाह

    फोन नं : ९८४२९५०४३८

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

यम दाहाल

  फोन नं : ९८४२३४३२६६

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

विश्व पराजुली

फोन नंः ९८२९३३२६०६

अमिन 

सत्य नारायण मण्डल

फोन नं : ९८१६७४५१६५

विधुत सहायक

सुरज वि.क.

  फोन नं : ९८१०५८३७०२

इमेल : itahari.ward14@gmail.com

Undefined
Population: 
६२६६
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0