वडा नं. १२ को कार्यालय, खनार

 वडा अध्यक्ष : हेमानन्द दाहाल  

           फोन नं : ९८५२०२६८९६

वडा सदस्यहरु

  • दलित महिला सदस्य: विमली कुमारी सरदार   

           फोन नं. : ९८११३८२६६८

  • सदस्य: रुपेश बस्नेत   

           फोन नं : ९८५२०५७५४५

  • सदस्य: रम्भु शर्मा   

           फोन नं : ९८५२०३३९१९

वडा सचिव 

    प्रेम प्रसाद रिजाल    

    फोन नं : ९८४२०६२९७६

सहायक

    राज कुमार विश्वकर्मा   

    फोन नं : ९८४२५८८७८८

सहायक

    कल्पना पराजुली    

    फोन नं : ९८४२०८९०११

 सब  इन्जिनियर 

    कृष्ण सेडाई   

    फोन नं : ९८४२४१९४०५

अमिन 

  बिष्णु कुमार यादव (१२/१३)  

  फोन नं : ९८१७७७१७१९

कार्यालय सहयोगी   

   आशा देवी डोम 

    फोन नं : 

इमेल : itahari.ward12@gmail.com

Undefined
Population: 
५५०६
Ward Contact Number: 
०२५५८०८७९
Weight: 
0