वडा नं. १० को कार्यालय, डुमरटोका

 वडा अध्यक्ष : प्रकाश चौधरी  

           फोन नं : ९८४२०३५८७८

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : मेनुका कार्की 

           फोन नं. : ९८०४३६९३२५

  • सदस्य: विसन लाल चौधरी    

           फोन नं : ९८०४३४६१८०

  • सदस्य: राम नारायण चौधरी   

           फोन नं : ९८१९३२०६१८

वडा सचिव 

   शर्मिला दाहाल    

    फोन नं : ९८४२४०५०९६

सहायक

    क्रान्ती चौधरी    

    फोन नं : ९८०४३४८२३३

असिस्टेन्ट सब  इन्जिनियर 

    तुलसी श्रेष्ठ   

    फोन नं : ९८४२५७१७४०

अमिन 

  बिक्रम ठाकुर  (१०/११) 

  फोन नं : ९८२३३५८५६०

कार्यालय सहयोगी 

   सागरमणि पौडेल 

    फोन नं : ९८४२२३२०१६

इमेल : itahari.ward10@gmail.com

Undefined
Population: 
३९०७
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0