FAQs Complain Problems

कुनै पनि खोप नलगायेका १८ वर्ष माथिका सम्पूर्ण इटहरी बासीहरुलाई कोभिड १९ विरद्धको J&J खोप लगाउने सम्वन्धि सूचना.jpeg