इटहरी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाकाे ओपिडि पुर्जा काट्ने समय विहान ८:०० वजे देखि हुने सम्बन्धि सुचना