आइसोलेसन सेन्टरमा खाना नास्ताको लागि क्याटरिङ संचालन गर्न दर भाउ पेश गर्ने सम्वन्धि २ दिने सूचना