FAQs Complain Problems

News and Notices

नगरपरिषद् सम्वन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस इटहरी उप-महानगरपालिकाको लागि आगामी आ.ब. २०७३।०७४ को बजेट कार्यक्रम, नगरपरिषद् सम्वन्धि छलफल र बजेट तयारीका लागि निम्न मिति, समय र स्थानमा बैठक राखिएको जानकारी सहित उक्त बैठक तथा कार्यक्रमहरुमा सहभागीताका लागि अनुरोध गरिन्छ।

इटहरी उप-महानगरपालिका कार्यालयको पदपूर्ति सम्बन्धमा

इटहरी उप-महानगरपालिका कार्यालयको  पदपूर्ति सम्बन्धमा

यस इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई देहायका सेवाहरुको प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करार लिनुपर्ने भएकाले इच्छुक ब्यक्तिहरुले देहायका शर्तहरुको आधारमा रही यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र आफुले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रदान गरे बापत लिने परिश्श्रमिक लगायत निम्न कुराहरु उल्लेख गरेर गोप्य शि

उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बारे

आ.ब. २०७२/०७३ को योजनाको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको र यसको म्याद मंसिर १६ सम्म रहेको छ |

इटहरी उप-महानगरपालिका कार्यालयको सर्वाजिनिक सुनवाई

इटहरी उप-महानगरपालिका कार्यालयको सर्वाजिनिक सुनवाई

इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयले बिगत दिनहरुमा गर्दै आएको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम निम्न मिति , समय र स्थानमा आयोजना गरिने भएको हुदा उक्त सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो रचनात्मक र सिर्जनात्मक सुझाव सहित यस उप-महानगरपालिका कार्यालयले कार्य सम्पादनलाई व्यस्थित छिटो.छरितो , पारदर्शी ब

भवन निर्माण र जग्गा विकास सम्बन्धि निर्णय

निर्णय १- नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७२/०४/१९ को निर्णय अनुसार बस्ति विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत मार्ग दर्शन ,२०७२ यहि मिति २०७२/०६/१० गते देखि लागु गर्ने साथै यस इटहरी उप-महानगरपालिका आफ्नै स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार भवन निर्माण र ज

सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रम

इटहरी उप—महानगरपालिकाले सम्पादन गर्दै अाएकाे कार्यहरुबारे नागरिकहरुकाे गुनासाे जिज्ञासाकाे बारे सुभःाब लिइ अागामाी दिनमा गरिने कार्यसम्पादनलार्इ थप ब्यवस्थित ढंगबाट सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ निम्न मिति समय र स्थानमा सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रम राखिएकाे हुँदा यहाँकाे रचनात्मक श्रृजनात्मक सु

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तालिका प्रकाशित गरिएको

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तालिका प्रकाशित गरिएको

इटहरी उप-महानगरपालिकाको वडा नं १ देखि ९ सम्म रही राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझी आउनु भएका देहाय अनुसार को मिति र समयमा उपस्थित भइ भत्ता बुझी दिन अनुरोध छ |

Pages