४० बर्ष माथिका सम्पुर्ण इटहरीवासी हरुलाई कोभिड-१९ बिरुद्धको भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाइने बारे सुचना ।