वडा नं. ९ को कार्यालय, होस्पिटल रोड

 वडा अध्यक्ष : भुपेन्द्र बराल 

           फोन नं : ९८५२०४६३७७

वडा सदस्यहरु

 • महिला सदस्य : कुमारी देवी न्यौपाने

           फोन नं. : ९८४२२८२७३३

 • दलित महिला सदस्य: राधिका विश्वकर्मा पौडेल  

           फोन नं. : ९८०७०४५६००

 • सदस्य: गणेश कुमार खत्री   

           फोन नं : ९८४२०३५१५७

 • सदस्य: शिव नारायण शर्मा    

           फोन नं : ९८४२०५६५८५

वडा सचिव 

Undefined

वडा नं. ८ को कार्यालय, संगम टोल

 वडा अध्यक्ष : रोहित कुमार चौधरी 

           फोन नं : ९८५२०५५६६१

वडा सदस्यहरु

 • महिला सदस्य: इन्दिरा आचार्य रिजाल 

           फोन नं : ९८४२१७५६९६

 • दलित महिला सदस्य: सिता कुमारी हरिजन चमार  

           फोन नं. : ९८०७३१८८४४

 • सदस्य: खुपराज शर्मा   

           फोन नं : ९८५२०५५१०१

 • सदस्य: बुध नारायण चौधरी    

           फोन नं : ९८४२०३५८३८

वडा सचिव 

Undefined

वडा नं. ७ को कार्यालय, बज्राहा

 वडा अध्यक्ष : नर बहादुर राई

           फोन नं : ९८४२०८०२३४

वडा सदस्यहरु

 • दलित महिला सदस्य: अनिता पासवान 

           फोन नं. : ९८०४७८१७८५

 • सदस्य: कर्ण बहादुर पौडेल  

           फोन नं : ९८०४०५५८५०

 • सदस्य: देव नारायण चौधरी   

           फोन नं : ९८११३४८०४१

वडा सचिव 

   लोकेन्द्र प्रसाद घिमिरे  

    फोन नं : ९८६८६८६९६८

सहायक

    विमला धिमाल  

Undefined

Pages